PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Phép đo
 • Biểu diễn kết quả đo
 • Quy tắc làm tròn số
 • Tính toán
 • Làm tròn số liệu
 • Ví dụ 01
 • Vi du 02
 • Phép đo gián tiếp - P1
 • Ví dụ 03
 • Phép đo gián tiếp - P2
 • Ví dụ 04
Bài 08. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý (U90+) sẽ được mở vào ngày 18/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 08. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý (U90+)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 335

Chưa có thông báo nào