Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence Pattens
  • 3. Exercises
    • Activity 1+2
    • Activity 3+4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 2. IM FROM JAPAN

Unit 2. Lesson 2

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.272

Học sinh lưu ý: File Nghe của Activity 2 được đính kèm dưới bài giảng.

Chưa có thông báo nào