PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 20. UL và UC khi ZL và ZC biến thiên (U90+)

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 114

Chưa có thông báo nào