Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa
  • 2. Bài tập từ đồng nghĩa và trái nghĩa
  • 3. Từ đồng âm từ và từ nhiều nghĩa
  • 4. Bài tập từ đồng âm từ và nhiều nghĩa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

02 - NĂNG LỰC NGÔN NGỮ

020103 - Nghĩa của từ

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 6.933

Chưa có thông báo nào