Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Phong cách ngôn ngữ
  • 2. Phương thức biểu đạt
  • 3. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

02 - NĂNG LỰC NGÔN NGỮ

020107 - Phong cách ngôn ngữ và Các phương thức biểu đạt trong văn bản

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.903

Chưa có thông báo nào