Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian
  • 2. Hệ thống thể loại của văn học dân gian
  • 3. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

02 - NĂNG LỰC NGÔN NGỮ

020108 - Văn học dân gian

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 5.184

Chưa có thông báo nào