Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
  • Ý 1,2
  • Ý 3,4
 • Ví dụ 3
  • Ý 1, 2
  • Ý 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030204 - Câu hỏi ĐGNL phần Hóa học Hữu cơ

Độ dài: 80 phút - Số lượt học 3.766

Chưa có thông báo nào