Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái quát di truyền học
  • 2. Kĩ thuật di truyền học
  • 3. Các câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030303 - Di truyền học

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.873

Chưa có thông báo nào