Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đoạn văn
  • 2. Luyện tập đoạn văn
  • 3. Liên kết câu và liên kết đoạn
  • 4. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

02 - NĂNG LỰC NGÔN NGỮ

020106 - Đoạn văn

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 4.589

Chưa có thông báo nào