Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • Con lắc lò xo
  • Con lắc đơn
  • Sự tắt dần dao động
  • Sự tắt dần của sóng cơ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030102 - Câu hỏi đánh giá năng lực phần Cơ học

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 5.913

Chưa có thông báo nào