Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 3.1. Cách tiếp cận bài toán phương trình, bất phương trình chứa tham số (P1)

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 520

Lưu ý: Bài tập được dùng chung cho cả 3 phần

Chưa có thông báo nào