Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Diện tích hình phẳng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Thể tích vật thể
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • Thể tích khối tròn xoay
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 8. Ứng dụng tích phân.

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 212

Chưa có thông báo nào