Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn tìm hiểu bài
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp) (Phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 751

Chưa có thông báo nào