Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài
    • Hai đoạn thơ cuối
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Truyện cổ nước mình (Phần 3)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 436

Chưa có thông báo nào