Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Ghi nhớ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật (Phần 2)

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 478

Chưa có thông báo nào