Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài
    • Mở bài
    • Thân bài
    • Kết bài
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Thư thăm bạn (Phần 2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 459

Chưa có thông báo nào