Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Ghi nhớ - Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức (Phần 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 449

Chưa có thông báo nào