Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu nội dung bài học
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Người ăn xin (Phần 2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 344

Chưa có thông báo nào