Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật (Phần 2)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 319

Chưa có thông báo nào