Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc
    • Bố cục
    • Lưu ý khi đọc
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Những hạt thóc giống (Phần 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 535

Chưa có thông báo nào