Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung và luyện đọc
    • Bố cục, giải nghĩa từ khó
    • Luyện đọc
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Gà Trống và Cáo (Phần 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 328

Chưa có thông báo nào