Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nghe viết chính tả
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Chính tả: Nghe viết: Người viết truyện thật thà. Phân biệt s/x, dấu hỏi/ dấu ngã (Phần 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 221

Chưa có thông báo nào