Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Chị em tôi (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 364

Chưa có thông báo nào