Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Chính tả: Nhớ viết: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ ch, ươn/ ương (Phần 1)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 191

Chưa có thông báo nào