Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam và luyện tập (Phần 1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 319

Chưa có thông báo nào