Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nghe và viết chính tả
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Chính tả: Nghe viết: Trung thu độc lập. Phân biệt r/d/gi, iên/ yên/ iêng (Phần 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 142

Chưa có thông báo nào