Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ
  • Nhận xét
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (Phần 1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 255

Chưa có thông báo nào