Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 9: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Chính tả: Nghe viết: Thợ rèn. Phân biệt L/N, uôn/uông (Phần 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 128


Các con thân mến!
Trong bài học này, cô Dương sẽ cùng các con học bài: Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào