Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ
    • Luyện đọc
    • Giải nghĩa từ
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 9: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Điều ước của vua Mi–đát (Phần 1)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 271


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô Dương sẽ hướng dãn các con học bài Tập đọc: Điều ước của vua Mi - đát. Điều ước của vua Mi - đát có gì đặc biệt? Chúng mình sẽ học được bài học gì sau câu chuyện này? Vậy mời các con hãy cùng với cô Dương đi vào bài học hôm nay để trả lời cho các câu hỏi mà chúng mình đang thắc mắc nhé.
Chúc các con học tập tốt!

Chưa có thông báo nào