Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 13: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, chủ đề: Ý chí – nghị lực

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 283

Chưa có thông báo nào