Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 13. Nhân một số với một tổng hoặc một hiệu

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 802

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào