Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
  • 2. Chia cho số có hai chữ số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 19. Chia hai số có tận cùng là chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.141

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào