Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
  • 2. Chia cho số có hai chữ số
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 19. Chia hai số có tận cùng là chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.293

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào