Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Đọc viết các số tự nhiên
  • Dạng 2: So sánh các số tự nhiên
  • Dạng 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Bài 01. Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 108

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào