Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Rút gọn phân số
  • Dạng 2: Quy đồng mẫu các phân số
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Bài 03. Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số.

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 703

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào