Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Rút gọn phân số
  • Dạng 2: Quy đồng mẫu các phân số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Bài 03. Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số.

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 615

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào