Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Bài 03. Quy đồng mẫu số các phân số

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.097

Chưa có thông báo nào