Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Đường tròn - Hình tròn
    • Chu vi - Diện tích hình tròn
    • Biểu đồ hình quạt
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Bài 03. Hình tròn. Chu vi và diện tích hình tròn

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 517

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào