Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Bài 05. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 493

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào