Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm thể tích
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Bài 06. Thể tích của một hình. Thể tích của hộp chữ nhật và hình lập phương (Phần 1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 371

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào