Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Bài 07. Giới thiệu hình trụ - hình cầu. Luyện tập chung

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 393

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào