Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Phép cộng và phép trừ phân số
    • Phép nhân và phép chia phân số
    • Tính chất các phép tính
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 04. Các phép tính với phân số.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 635

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào