Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết về Este – Chất béo: Tính chất Hóa học, Điều chế, Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01: ÔN TẬP KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Bài 5: Lý thuyết về Este – Chất béo: Tính chất Hóa học, Điều chế, Ứng dụng

Độ dài: 123 phút - Số lượt học 55

Chưa có thông báo nào