PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Xác định QL DT trong phép lai phân tích 1 tính trạng
  • Xác định QL DT trong phép lai phân tích 2 tính trạng
  • Xác định QLDT F1xF1
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 16. Nhận dạng nhanh các quy luật di truyền

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 344

Chưa có thông báo nào