PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết chung
  • I. Phân ly độc lập tích hợp tương tác gen
  • II. Tích hợp phân li độc lập và liên kết gen
  • III. Tích hợp phân li độc lập và hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 18- Xác định kiểu gen bố mẹ khi có nhiều qui luật di truyền chi phối

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 310

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết chung
+ Phân ly độc lập tích hợp tương tác gen
+ Tích hợp phân li độc lập và liên kết gen
+ Tích hợp phân li độc lập và hoán vị gen

Chưa có thông báo nào