PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền quần thể ngẫu phối
    • TH 1 + VD 1, 2
    • TH 2 + VD 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 3. Các dạng toán trong di truyền quần thể P2

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 569

Chưa có thông báo nào