PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1 (clip 1)
  • Lí thuyết 2 (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 3. Các dạng bài tập trong di truyền học người

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 381

Chưa có thông báo nào