Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
    • Tác giả, bố cục
    • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 419

Chưa có thông báo nào