Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 13: BẮC - TRUNG - NAM

Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 75

Chưa có thông báo nào