Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 17: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Chính tả: Nghe - viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 77

Chưa có thông báo nào