Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3

Trung học cơ sở (2019-2020)

 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • HM10 Toàn diện 3 môn Toán + Văn + Anh
  - 3 khóa trang bị kiến thức
  - 3 khóa tổng ôn
  - 3 khóa luyện đề
  5.000.000 đ
 • HM10 Toàn diện 2 môn Toán + Văn
  - 2 khóa trang bị kiến thức
  - 2 khóa tổng ôn
  - 2 khóa luyện đề
  3.500.000 đ
 • HM10 Toàn diện 2 môn Toán + Anh
  - 2 khóa trang bị kiến thức
  - 2 khóa tổng ôn
  - 2 khóa luyện đề
  3.500.000 đ
 • HM10 Toàn diện 2 môn Văn + Anh
  - 2 khóa trang bị kiến thức
  - 2 khóa tổng ôn
  - 2 khóa luyện đề
  3.500.000 đ
 • HM10 Toàn diện môn Ngữ văn
  - 1 khóa trang bị kiến thức
  - 1 khóa tổng ôn
  - 1 khóa luyện đề
  2.200.000 đ
 • HM10 Toàn diện môn Toán
  - 1 khóa trang bị kiến thức
  - 1 khóa tổng ôn
  - 1 khóa luyện đề
  2.200.000 đ
 • HM10 Toàn diện môn Tiếng Anh
  - 1 khóa trang bị kiến thức
  - 1 khóa tổng ôn
  - 1 khóa luyện đề
  2.200.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học