Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • HM6 Toán
  Tổng ôn Toán + Luyện Đề Toán
  1.600.000 đ
 • HM6 Tiếng Việt
  Tổng ôn Tiếng Việt + Luyện Đề Tiếng Việt
  1.600.000 đ
 • HM6 Tiếng Anh
  Tổng ôn Tiếng Anh + Luyện Đề Tiếng Anh
  1.600.000 đ
 • HM6 Toàn diện
  3 khóa Tổng ôn + 3 khóa Luyện Đề
  4.500.000 đ
 • HM6 Tổng ôn Tiếng Việt
  Bùi Thị Tú, Nguyễn Hải
  1.200.000 đ
 • HM6 Luyện đề Tiếng Việt
  Bùi Thị Tú
  800.000 đ
 • 20+ video phân tích sai lầm thường gặp môn Tiếng Việt
  Đỗ Khánh Phượng
  120.000 đ
 • Chinh phục đề thi vào 6 môn Tiếng Việt
  HOCMAI
  150.000 đ
 • HM6 Tổng ôn Toán
  Bùi Minh Mẫn
  1.200.000 đ
 • HM6 Luyện đề Toán
  Nguyễn Thị Mai Quỳnh
  800.000 đ
 • 20+ video phân tích sai lầm thường gặp môn Toán
  Trần Tuấn Việt
  120.000 đ
 • HM6 Tổng ôn Tiếng Anh
  Nguyễn Thị Mai Hương
  1.200.000 đ
 • HM6 Luyện đề Tiếng Anh
  Nguyễn Thị Mai Hương
  800.000 đ
 • 20+ video phân tích sai lầm thường gặp môn Tiếng Anh
  HOCMAI
  120.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học